Sporprøver 2018

Bevegelig fersksporprøve
01.08.18 – 30.09.18
Påmelding på web. eller til:
Torfinn Thomassen
Epost: torfinnthomassen@gmail.com
Mobil: 950 72294
Påmeldingsfrist 1 uke før.
Merk hva og hvem betalingen gjelder:
Kontonr. 3090 52 20264
Pris: Kr. 450,-