Ryggrøntgen

NDF oppfordrer lokalklubbene til å støtte økonomisk de hundeeierne som tar røntgen av hunden sin. Det kan i dag søkes om å få refundert 25% av utgiften til røntgen. Dette må søkes til VADHK, som i neste omgang søker NDF om å få refundert fra hovedstyret.
I tillegg til dette så har styret i VADHK fattet et styrevedtak om å gi engangsstøtte pålydende kr. 300,- pr. hund.Søknad kan rettes til VADHK. Fortsett å lese «Ryggrøntgen»