Resultater NM 2022

 


Nr 1:Norgesmester 2022: Juni av Siradachs, Bjørn Tore Egeland..1.rå D-cert. 55 ep.
Nr 2: Husåsskogens Kira, Terje Log. 1.rå D-cert 52.ep
Nr 3: Villa Magnolia’s Pascal, Thomas Ove Nilssen. 1.rå 48 ep.
Vi gratulerer!!

 

 

 

Gode refusjonsordninger på ryggrøntgen ut 2022

Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) anbefaler at alle dachshunder som brukes i avl skal være ryggrøntget mellom to og fire års alder.
NDF gir et tilskudd på 50% av prisen for ryggrøntgen hos veterinær, begrenset oppad til 2.000 kroner. Egenandelen er satt til 1.000 kroner.
I tillegg til tilskuddet fra NDF, gir noen lokalklubber tilskudd til sine medlemmer.
Før ryggrøntgen må du gå inn på nkk.no/Min side og kjøpe en rekvisisjon for hunden det gjelder. NKK sender rekvisisjonen på e-post, og du må sende den videre til veterinæren, eller skrive den ut og ta den med til undersøkelsen. Rekvisisjonen dekker NKKs kostnader rundt avlesning og registrering av røntgenbildene.
Det er svært viktig at veterinæren kjenner til prosedyrebeskrivelsen for ryggrøntgen av dachshund og følger den nøye. Dette kan hundeeier gjerne forsikre seg om ved bestilling.
Dersom bildene ikke er av god kvalitet blir de avvist av avleser, og hele prosessen med sedering og bildetaking må gjentas. Prosedyrebeskrivelsen finner du på dachshundklubb.no under sunnhetsutvalg og avlsråd og sunnhetsutvalgets samling av informasjon. https://norskedachshundklubbersforbund.org/…/sunnhetsu…/
Etter ryggrøntgen må du henvende deg til din lokale klubb, som betaler både tilskuddet fra NDF og et eventuelt tilskudd fra klubben. Du må sende over kvittering som viser navn og registreringsnummer på hunden, samt oppgi kontonummer.
VADHK sponser sine medlemmer med 25% refusjon av ryggrøntgen utgiften.
Bruk gjerne vår sponsor Mandal smådyrklinikk, men du står fritt til å velge den veterinæren du selv ønsker.
Sunnhetsutvalg og Avlsråd - Norske Dachshundklubbers Forbund
NORSKEDACHSHUNDKLUBBERSFORBUND.ORG
Sunnhetsutvalg og Avlsråd – Norske Dachshundklubbers Forbund