Publisering av bilder og tekst på klubbens hjemmeside og Facebookside

Styret oppfordrer alle sine medlemmer til å sende inn bilder/tekst som kan publiseres på klubbens hjemmeside og/eller Facebookside. Eks. kan være resultater fra utstillinger, drevprøver, hiprøver eller sporprøver. Nye valpekull kan også publiseres. Alt som fremmer klubben og rasen er bra  stoff for hjemmesiden og Facebooksiden.
Benytt klubbens epostadresse.
Bilder bør sendes med god oppløsning.
Styret publiserer dette fortløpende!
Ha en god sommer!
Styret

Nytt drevprøvereglement er utsatt på ubestemt tid!

Til lokalklubbene og NDFs drevutvalg:
Nkk har oversendt følgende informasjon:

Korona- situasjonen har, som dere er gjort kjent med i informasjon sendt dere 18.marshttps://www.nkk.no/getfile.php/132302536-1584566398/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/2020-03-18%20Viktig%20informasjon%20til%20klubber%20og%20forbund.pdf , medført at alle utviklingsoppgaver ble stanset inntil videre. Vi har fortsatt ingen mulighet til å starte opp dette igjen, og har heller ikke mulighet til å si når dette vil kunne skje på grunn av den økonomiske situasjonen.

Dette innebærer at vi ikke kan opprettholde opprinnelig dato hva gjelder nytt prøveprogram for dachs. Vi beklager dette og de ulemper dette har for dere. Vi må komme tilbake til dere når den økonomiske situasjonen tillater at vi kan gjenoppta IT- utvikling. 

Med vennlig hilsen

Hilde Engeland
Advokat MNA
Leder Organisasjons- og Aktivitetsavdelingen
mobil: 90041404, e-post: 
Hilde.Engeland@nkk.no