minner om at det gies refusjon på prisen på ryggrøntging av dachshund ut 2023

Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) anbefaler at alle dachshunder som brukes i avl skal være ryggrøntget mellom to og fire års alder.

NDF gir et tilskudd på 50% av prisen for ryggrøntgen hos veterinær, begrenset oppad til 2.000 kroner. Egenandelen er satt til 1.000 kroner.

I tillegg til tilskuddet fra NDF, gir noen lokalklubber tilskudd til sine medlemmer. 

Før ryggrøntgen må du gå inn på nkk.no/Min side og kjøpe en rekvisisjon for hunden det gjelder. NKK sender rekvisisjonen på e-post, og du må sende den videre til veterinæren, eller skrive den ut og ta den med til undersøkelsen. Rekvisisjonen dekker NKKs kostnader rundt avlesning og registrering av røntgenbildene.

Det er svært viktig at veterinæren kjenner til prosedyrebeskrivelsen for ryggrøntgen av dachshund og følger den nøye. Dette kan hundeeier gjerne forsikre seg om ved bestilling.

Dersom bildene ikke er av god kvalitet blir de avvist av avleser, og hele prosessen med sedering og bildetaking må gjentas. Prosedyrebeskrivelsen finner du på dachshundklubb.no under sunnhetsutvalg og avlsråd og sunnhetsutvalgets samling av informasjon. https://norskedachshundklubbersforbund.org/ndf-styret-utvalg-lokalklubber/sunnhetsutvalget/

Etter ryggrøntgen må du henvende deg til din lokale klubb, som betaler både tilskuddet fra NDF og et eventuelt tilskudd fra klubben. Du må sende over kvittering som viser navn og registreringsnummer på hunden, samt oppgi kontonummer.

VADHK sponser sine medlemmer med  25% refusjon av ryggrøntgen utgiften.

Bruk gjerne vår sponsor Mandal smådyrklinikk, men du står fritt til å velge den veterinæren du selv ønsker.

Klubben vokser😁👍🏼

Da har klubben passert 200 medlemmer💥💥

Det som er ekstra artig er at aktiviteten er høy på de ulike aktivitetene som VADHK arrangerer.

Nå er det drev prøvene som står for tur men det har vært en god spor sesong med mye felles treninger/samlinger og mange prøver.

Takk for at du/dere er med til å gjøre VADHK til en aktiv klubb for våre medlemmer.

Hilsen styret i VADHK.

 

Forslag til revidert krav til championat på hi

Vi i styret vil gjerne ha uttalelser fra våre medlemmer i VADHK ang forslaget som er kommet om regler for championat på hi for dachshund. Synes vi som klubb at dette er greit? Og bør det være forskjeller i reglene når alle hundene er samme rase? Hva mener du? Send inn din mening til:

vest-agder@dachshundklubb.no

Her er forslaget fra NDF

Hei!

Nytt reglement for hiprøver ble gjort gjeldende fra 15. mai i år, og er publisert på NKKs hjemmesider. NKKs administrasjon har bedt om at vi vurderer championatreglene for hi.

NDFs hiutvalg har oversendt forslag til nye championatregler:

STANDARD DACHS (N J(H)CH): 3 ganger 1. premie på hiprøve der minst en 1 pr på naturhiprøve i Norge. Prøvene må tas for tre forskjellige dommere. To ganger minst very good på utstilling i Norden for to forskjellige dommere. Minst en av utstillingspremieringene må være tatt ved fylte 24 måneder.

Dverg og kanin: 3×1 pr kunsthi/naturhiprøve for 3 forskjellige dommere. To ganger minst very good på utstilling i Norden for to forskjellige dommere. Minst en av utstillingspremieringene må være tatt ved fylte 24 måneder.

Begrunnelsen for at dverg og kanin kan oppnå championat kun på bakgrunn av prøver i kunsthi er å tilpasse prøven slik at dachshundens egenskaper kan prøves uavhengig av størrelse. Vi er kjent med eksempler på dvergdachser som har vært gode hihunder, og vi har derfor lagt opp til en mer fleksibel ordning slik at også disse kan, men ikke må prøves i naturhi.

Ved å legge til rette også for dverg og kanin kan vi få et større himiljø hvor en av fordelene vil være at vi får både mer erfaring med bruk av mekanisk rev som erstatning for levende rev.

HS støtter forslaget fra hiutvalget, men ønsker at forskjellen på tittel oppnådd i kunsthi (for dverg- og kanindachshund) og i kombinasjonen kunsthi/naturhi synliggjøres. Eks. (N(khi)CH og N(nhi)CH.

Lokalklubbene inviteres til å avgi høringsuttalelse innen 3. november.

Med vennlig hilsen
Norske Dachshundklubbers Forbund´

Info om å søke årets hund

Under fanen i menyen som heter gratulerer kan du trykk på pilen til Høyre og da kommer det opp to valg: championater og årets hunder  ønsker du å registrere at din hund har fått championat skriver du en Mail til klubben med info om oppnådd championat og info om hunden også sender du ved et bilde av hunden.
Dersom du ønsker å søke om årets hund tittel kan du klikke på linken under her eller linken inne på fanen for årets hund. Her er de reviderte reglene gjeldene fra 2023 for hvem som kan søke om å bli årets hund. Skjemaet som må brukes for å søke finner du inne på menyen.

https://docs.google.com/document/d/1bFbJ_abHAQB2UqMTcP9J1xaqpadp4vKl6DTFbqTIgF8/edit