Medlemsfordeler

Våre medlemmer kan stortsett delta på våre arrengement gratis.

Vi har gode sponsorer som bidrar på forskjellige måter presenteres her:

XL bygg Søgne støtter klubben ved å gi pengestøtte til innkjøp av utstyr ol.

Jaktcompaniet gir våre medlemmer gode priser på butikkens varer når vi har medlemskveld hos dem.

Joker Finsland og Nodeland gir klubben gode priser på kioskvarer og bidrar med premier til lotteri.

Vi takker så mye til alle sponsorene for støtte og bidrag til VADHK.

Håper dette kan være nyttig og vi oppfordrer medlemmene til å handle lokalt hos klubbens sponsorer.