Styrereferater

Styremøter VADHK 2023

 

STYREMØTE VADHK

 

Sted: Stupstad hos Janne Lise  Dato:27/2-23    Møte nr:1

 

Leder: Kurt Andersen =KA, Nestleder: Greger V Hageland =GH, Andreas Åreth =AÅ, Joachim Abrahamsen =JA, Janne Lise H Hommen =JLH, Drev: Bjørn Tore Eikeli =BTE

 

Saker: Vedtak: Notater: Ansvarlig:
1 Blodsporkurs Holdes på Hellesvik og det holdes kurskvelder fredager hele våren Oppstart i april KA
2 Dobbelutstilling i Froland sammen med AADHK og vår egen på Klostergården i Holum Hortemo utstilling flyttes til Holum pga høy leiepris i Kr.sand kommune. Lokaler, dommere og ring personel kontaktet og gjort avtaler med. JLH og AÅ
3 Det kunne vært flere folk i utstillingskomiteen. Det jobbes med å rekruttere flere folk til komiteen JLH og AÅ, men resten av styret hjelper til
4 Dachshunddagen Holdes i Hummervika i Søgne Avholdes i august GH
5 Blodspor og fersksporprøver KA
6 Drevprøver BTE
7 Ringtrening Holdes i Finsland og i Lyngdal KA og JLH
8 Medlemskveld Holdes hos Jaktcompagniet på Evje Torfinn T inviteres til å holde foredrag om Drevprøve reglene GH
9 50 års Jubileumsfest Leier på Kvås med middag. inviterer, medlemmer, tidligere ledere, styret til AADHK og DHF JLH
10 Saker til dachshundtinget øke utbetaling til klubbene pr medlem KA
11 Sender inn saker til dachshundtinget innen fristen JLH

 


Sted:Røsstadveien 100 hos Greger    Dato:28.08.2023    Møte nr: 2

 

Leder: Kurt Andersen =KA, Nestleder: Greger V Hageland =GH, Andreas Åreth =AÅ, Joachim Abrahamsen =JA, Janne Lise H Hommen =JLH. Drevgruppa Bjørn Tore Egeland=BTE

 

Saker: Vedtak: Notater: Ansvarlig:
1 Hvor mange utstillinger i 2024? Prøver 3 stk utstillinger i 2024 Dobbel utstilling i Froland 16 mars.Kloster i Holum 16 juni og Evje sammen med aadhk 11 august JLH og AÅ sjekker med aadhk om felles utstillingene
2 Søke om utstillingene til NDF og NKK Frist 31 oktober 2023 JLH og AÅ
3 Sende forespørsel til dommere fra Sverige Vi ønsker Svenske dommere til alle 3 utstillingene JLH
4 Årsmøte 2024 10 februar 2024 GH
5 Artikler til dachshundbladet Sender inn samlet litt om alle aktivitetene 2023 KA hjelper med å skrive noen tekster JLH og KA
6 innkjøp av lydanlegg før utstillingen i 2024 GH og JA
7 Søke om prøver 2024 blodspor, ferskspor og drev KA og BTE
8 Oppdatere hjemmesiden, årets hund statutter som vedtatt på årsmøtet og årshjulet 2024 JLH 
9 Innføre pris for årets unghund under 24 mnd. Samme kriterie som årets hund og årets unghund kan også vinne årets hund pris KA og GH
10 utstillingstrening evnt leie inn instruktør styret skal drøfte dette videre
11 Sponsorer Sjekke ut seriøse sponsorer som kan bidra over lang tid GH og AÅ