Styrereferater

 

STYREMØTE VADHK 2024

 

Sted:Stupstad hos JLH Dato:16.01.24 Møte nr:1

 

Leder: Kurt Andersen =KA, Nestleder: Greger V Hageland =GH, Andreas Åreth =AÅ, Joachim Abrahamsen =JA, Janne Lise H Hommen =JLH, Bjørn Tore Ekeli=BTE

 

Saker: Vedtak: Notater: Ansvarlig:
1 Gjennomgang av forrige møte Noen saker er ikke blitt gjennom gjennomført, men jobbes videre med
2 Ringtreninger 

Lager en medlemskveld om utstilling på våren. Litt teori og så ringtrening.

ringtrening holdes i feb/mars

Medlemskveld i april/mai

Prøver å leie hundehallen i vågsbygd noen kvelder og holder noen utendørs i Finsland 

Finne en egnet plass å ha medlemsmøte om utstilling

JLH og KA

JLH og GH

3 Masse gentesting av hunder i Froland?

Kan vi få til å teste noen fredagskveld?

prøver å få det til. AADHK er også intressert i det og skal hjelpe til.

Høre om AADHK kan skaffe hjelpere til å teste på fredagen

JLH har vært i kontakt med Kjersti Grimestad og fått tilsendt på mail info om testen og gjennomføring av denne. Mulig at hun kan ta med en veterinær som kan være ansvarlig. 

må ha 4 pers til å hjelpe med prøvetaking og registrering.

JLH og styret hjelper til å skaffe dugnadshjelp

JLH

4 Skaffe folk til å jobbe dugnad på utstillingen i Froland 16/3 Må ha 2-3 pers som rigger opp om morgen, 2-3 pers til å rigge ned og rydde. Dommer må hente på hotell og bringes til flyplass JLH

og styret

5 Hotell og fly til dommer?   Flybilletter er kjøpt og hotellrom er bestilt JLH og AÅ
6 Sponsor? jobbes med  GH
7 Premier til utstillingen bestille rosetter JLH

Bestille glasspokaler m/logo KA

Forpremier til BIS ringen 4 sekker dersom sponsoravtale går i orden GH

JLH, GH og KA
8 Årsmøtet KA tar opp det at vi trenger medlemmer til å jobbe dugnadsarbeid for klubben og setter opp saker til årsmøtet fra styret ent innkomne saker.

Gir JLH om antall blomster som skal kjøpes

GH ordner med prosjektor og får Songvår til å printe opp årsmøte papirer og regnskap

AÅ inviterer sponsorer i Mandal

GH inviterer jaktcompagniet og ber om lotteripremier

JLH inviterer Joker og ber om premier til lotteri evnt handler litt gevinster

JLH ordner blomster hos Kulien gartneri til premie og til personer som fortjener en påskjønnelse for ett eller annet og som er på årsmøtet.

Hele styret
9 Holde konstituerende styremøte kjapt etter årsmøte slik at året kan planlegges og oppgaver fordeles. Fordele oppgaver og alle representanter i styret må ha noen oppgaver som de passer på å holde oversikt over. Sjekke om alt er på plass til Frolandsutstillingen Hele styret
10 Oppdatere årshjulet og andre ting som trenger oppdatering Hele styret kikker på hjemmesiden og tipser JLH om ting som bør endres/oppdateres JLH
11 I 2023 har styret har hatt 3 fysiske styremøter der alle har vært samlet, men har også hatt flere tlf møter og styret har egen gruppe på messenger der vi ofte tar opp styre relaterte saker. Styret regner at all den kontakt styre har med hverandre via tlf og Messenger er å regne for styremøte nr 4 Hele styret

 

Styremøter VADHK 2023

 

STYREMØTE VADHK

 

Sted: Stupstad hos Janne Lise  Dato:27/2-23    Møte nr:1

 

Leder: Kurt Andersen =KA, Nestleder: Greger V Hageland =GH, Andreas Åreth =AÅ, Joachim Abrahamsen =JA, Janne Lise H Hommen =JLH, Drev: Bjørn Tore Eikeli =BTE

 

Saker: Vedtak: Notater: Ansvarlig:
1 Blodsporkurs Holdes på Hellesvik og det holdes kurskvelder fredager hele våren Oppstart i april KA
2 Dobbelutstilling i Froland sammen med AADHK og vår egen på Klostergården i Holum Hortemo utstilling flyttes til Holum pga høy leiepris i Kr.sand kommune. Lokaler, dommere og ring personel kontaktet og gjort avtaler med. JLH og AÅ
3 Det kunne vært flere folk i utstillingskomiteen. Det jobbes med å rekruttere flere folk til komiteen JLH og AÅ, men resten av styret hjelper til
4 Dachshunddagen Holdes i Hummervika i Søgne Avholdes i august GH
5 Blodspor og fersksporprøver KA
6 Drevprøver BTE
7 Ringtrening Holdes i Finsland og i Lyngdal KA og JLH
8 Medlemskveld Holdes hos Jaktcompagniet på Evje Torfinn T inviteres til å holde foredrag om Drevprøve reglene GH
9 50 års Jubileumsfest Leier på Kvås med middag. inviterer, medlemmer, tidligere ledere, styret til AADHK og DHF JLH
10 Saker til dachshundtinget øke utbetaling til klubbene pr medlem KA
11 Sender inn saker til dachshundtinget innen fristen JLH

 


Sted:Røsstadveien 100 hos Greger    Dato:28.08.2023    Møte nr: 2

 

Leder: Kurt Andersen =KA, Nestleder: Greger V Hageland =GH, Andreas Åreth =AÅ, Joachim Abrahamsen =JA, Janne Lise H Hommen =JLH. Drevgruppa Bjørn Tore Egeland=BTE

 

Saker: Vedtak: Notater: Ansvarlig:
1 Hvor mange utstillinger i 2024? Prøver 3 stk utstillinger i 2024 Dobbel utstilling i Froland 16 mars.Kloster i Holum 16 juni og Evje sammen med aadhk 11 august JLH og AÅ sjekker med aadhk om felles utstillingene
2 Søke om utstillingene til NDF og NKK Frist 31 oktober 2023 JLH og AÅ
3 Sende forespørsel til dommere fra Sverige Vi ønsker Svenske dommere til alle 3 utstillingene JLH
4 Årsmøte 2024 10 februar 2024 GH
5 Artikler til dachshundbladet Sender inn samlet litt om alle aktivitetene 2023 KA hjelper med å skrive noen tekster JLH og KA
6 innkjøp av lydanlegg før utstillingen i 2024 GH og JA
7 Søke om prøver 2024 blodspor, ferskspor og drev KA og BTE
8 Oppdatere hjemmesiden, årets hund statutter som vedtatt på årsmøtet og årshjulet 2024 JLH 
9 Innføre pris for årets unghund under 24 mnd. Samme kriterie som årets hund og årets unghund kan også vinne årets hund pris KA og GH
10 utstillingstrening evnt leie inn instruktør styret skal drøfte dette videre
11 Sponsorer Sjekke ut seriøse sponsorer som kan bidra over lang tid GH og AÅ

STYREMØTE VADHK 2023

 

Sted:Beverbukta Dato: 16/11-2023 Møte nr: 3

 

Leder: Kurt Andersen =KA, Nestleder: Greger V Hageland =GH, Andreas Åreth =AÅ, Joachim Abrahamsen =JA, Janne Lise H Hommen =JLH, Bjørn Tore Ekeli=BTE

 

Saker: Vedtak: Notater: Ansvarlig:
1 Gjennomgang av forrige møte ok alle har utført sine oppgaver.
2 Det er søkt om utstillinger Alle 3 er godkjent og der er skaffet dommere og ring personell til alle 3 utstillingene JLH
3 Når skal årsmøtet være? 10 Februar  Kontakt Spiseriet på Vigeland for å booke lokal og mat. Velge meny: 1 fisk, 1 kjøtt. Regnskap kunne være ferdig  GH
4 Lage og sende ut innkalling til årsmøtet GH og JLH
5 Sende inn saker til dachshundbladet Her har vi vært litt trege så nå sendes en oversikt over aktiviteter m bilder JLH
6 Oppdatering av hjemmesiden Oppdatere åretshund statutter, årshjul og flere andre småting JLH og KA
7 Skaffe ny sponsor til forpremier.  Prøve å få til en avtale med agder forsenter eller annen dyrebutikk eller plass der det selges hundefor Dyrlegen i Mandal kunne ikke fortsette som sponsor da de gikk inn i en kjede.  GH
8 Kjøpe lydanlegg? sjekke priser på høytaler m mikrofon GH og JA
9 Innsatskniv Årsmøtet ønsket å gjenoppta tradisjonen med å dele ut kniv til noen som gjør en ekstra innsats for klubben så da gjør vi det Innkjøp av kniv.

Be medlemmer om å foreslå kandidater på facebook, hjemmesiden og spond

GH og JLH
10 Gjennomgang av Forslag til handlingsplan for NDF perioden 2024-2026 Setter opp som sak til tinget Gi innspill på at dommerutdanning blir kortere. Regelendring må evnt gjøres styret