Spor

Hva skjer på spor siden i VADHK?

-Lavterskel blodsporkurs holdes på våren

-Bevegelig blodspor prøve 1 og 2

-Bevegelige fersksporprøver holdes vår og høst (se årshjulet)

-Ordinære blodsporprøver (se årshjulet)

Her vil det være et dommermøte når alle er ferdig, samt premie utdeling.

Nytt fra året 2021 vil den ordinære sporprøven inngå i Agdermesterskapet som VADHK og AADHK har i samarbeid. Den beste dachshunden vil bli kåret til Agdermester ved slutten av sesongen.

Tidspunkt for de forskjellige prøvene og kurser finner du under årshjulet

(se link til aktivitetsplan under)

For påmeldig (se link til nkk aktiviteter under)

 

Har du et ønske om å bli ettersøksdommer for vår klubb?

Da sender du en søknad til VADHK

Lurer du på hva som bør stå i søknaden kontakter du leder av VADHK

Alle som tar dommerutdanning hos oss inngår avtale om å dømme i klubben for minimum 2 år.

(se link til styret under)

 

https://www.vadhk.com/vaktivitetsplan/

https://www.vadhk.com/styret/

Spor komité leder:
Kurt Andersen
Mail: kurtandersen1974@gmail.com
Tlf: 97603006