Spor

Hva skjer på spor siden i VADHK?

-Lavterskel blodsporkurs

-Bevegelig blodspor prøve 1 og 2

-Bevegelig ferskspor prøve

-Ordinær blodsporprøve

Nytt av året 2021 vil den ordinære sporprøven inngå i Agdermesterskapet som VADHK og AADHK har i sammarbeid.

Grunnet Covid 19  i  2021 (Hvordan 2022 blir i forhold til covid 19 pandemien vet vi foreløpig ikke, men klubben vil følge myndighetenes råd om smitte håndtering.) blir sporprøven utført litt anderledes  Alle deltagere vil møte opp hjemme hos dommer de blir tildelt for å gå spor, så når en er ferdig med å gå sporet møtes en på et felles avtalt sted.

(kommer tilbake til hvor det blir)

 

Her vil det være et dommermøte når alle er ferdig, samt premieutdeling.

Vi håper å kunne gjennomføre den fellespremieutdelingen, men dersom reglene rundt Covid 19 ikke tillater dette vil premielisten bli lagt ut på nett

Tidspukt for de forskjellige prøvene og kurser finner du under årshjulet

(se link til aktivitetsplan under)

For påmeldig (se link til nkk aktiviteter under)

 

Har du et ønske om å bli ettersøksdommer for vår klubb?

Da sender du en søknad til VADHK

Lurer du på hva som bør stå i søknaden kontakter du leder av VADHK

(se link til styret under)

 

https://www.vadhk.com/vaktivitetsplan/

https://www.vadhk.com/styret/

Spor komité leder:
Kurt Andersen
Mail: kurtandersen1974@gmail.com
Tlf: 97603006