Spor

Hva skjer på spor siden i VADHK?

-Lavterskel blodsporkurs

-Bevegelig blodspor prøve 1 og 2

-Bevegelig ferskspor prøve

-Ordinær blodsporprøve

Nytt av året 2021 vil den ordinære sporprøven inngå i Agdermesterskapet som VADHK og AADHK har i sammarbeid.

Her vil det være et dommermøte når alle er ferdig, samt premieutdeling.

Vi håper å kunne gjennomføre den fellespremieutdelingen, men dersom reglene rundt Covid 19 ikke tillater dette vil premielisten bli lagt ut på nett

Tidspukt for de forskjellige prøvene og kurser finner du under årshjulet

(se link til aktivitetsplan under)

For påmeldig (se link til nkk aktiviteter under)

 

Har du et ønske om å bli ettersøksdommer for vår klubb?

Da sender du en søknad til VADHK

Lurer du på hva som bør stå i søknaden kontakter du leder av VADHK

(se link til styret under)

 

https://www.vadhk.com/vaktivitetsplan/

https://www.vadhk.com/styret/

Spor komité leder:
Kurt Andersen
Mail: kurtandersen1974@gmail.com
Tlf: 97603006