Rygg røntgen

Klubben jobber med å få en god avtale på Rygg røntgen. Info kommer her på hjemme side og på klubbens Facebook side