Årsmøte/Beretning

 

Referat fra årsmøtet i 2023 finner du her:

 

Årsberetning fra styret 2022

VADHK har pr 31/12-22 har vi 183 medlemmer.

Styret har hatt noen styremøter og vi har jobbet med å planlegge jubileumsåret for klubben.

I 2023 er klubben 50 år og vi skal ha jubileumsfest i mars.

Ellers har NDF hatt fokus på rygg røntging så VADHK har i 2022 sponset medlemmer som har valgt å røntge sine 4 beinte ved å refundere deler av kostnaden. Det har blitt røntget mange hunder i vår klubb i 2022.

Det er lagt ned mye arbeid med å forbedre hjemmesiden og facebook siden til VADHK er flittig brukt av medlemmene.

Vi har stor aktivitet i klubben og der er arrangert 2 stk utstillinger. En i samarbeid med aadhk i Frolandshallen 2 april og en på Hortemo 26 juni. 

Der er også arrangert mange spor, drev og fersksporprøver. 

Takk til alle som stiller som dommere og kjentmenn og Takk til alle de som har meldt på hundene hos oss. 

Vi har holdt blodsporkurs på Hellesvik i Søgne og Bjørn Egil Hultin og Kurt Andersen hadde teori med deltakerne på låven før de rettledet deltakerne da de la sine blodspor. Vi hadde mange treningskvelder utover våren der det ble lagt ut spor før vi grillet og hygget oss. Deretter gikk vi egne og etter hvert også de andre sine spor slik at hundene fikk trening i å gå sporene på slutten av samlingen.  Mange av deltakerne har gått blodsporprøve hos oss med gode resultater. 

Vi arrangerte samlet ordinær blodsporprøve sammen med VAEHK og alle samlet seg på Hellesvik når dommerne diskuterte hvem som ble vinnerne. Det ble grillet og alle koste seg selv om prøvedagen begynte med et voldsomt regnvær og forholdene for hunder og folk var litt ekstreme, så endte den i fint vær i Søgne. Tusen takk til fam Andersen for at vi kan bruke gårdstunet og låven deres til disse samlingene.

Før utstillingene hadde vi noen ringtreningskvelder i Lyngdal og Finsland og vi ble også invitert til å delta på VAEHK sine treninger i Lauvdal. Vi inviterte dem til å komme på våre så vi var mange hunder med eiere og hadde ofte to ringer for å få plass til alle. Kjempe gøy og praten gikk livlig i pausene der det ble servert kaffe og litt å bite i. Takk til dere som stilte opp og ledet ringtreningen.

 

Av andre sosiale ting er det Dachshunddagen som er blitt arrangert i Hummervika i Søgne søndag 14 august. Der var knall fint vær og veldig godt oppmøte av folk og firbeinte. Leder Kurt Andersen innledet dagen og ønsket alle velkomne. Joker Finsland/nodeland sponset med pølser og gode priser på resten av grillmat og brus. Alle barn fikk utdelt hver sin chipspose etter at maten var spist. Burgere og pølse m/ tilbehør stod på grill menyen. Folk pratet og koste seg i sola og noen barn var ute å badet. Mange nye medlemmer dukket også opp på familiedagen. Kjempe dag ved sjøen og det har blitt en fin tradisjon for klubben.

 

Vi vil også rette en stor takk til våre sponsore: Mandal smådyrklinikk, Jaktcompagniet på Evje og Joker Finsland/Nodeland for et kjempefint samarbeid i året som har gått.

 

For Styret

Janne Lise Hitreskog Hommen


 

Årsmøtereferat fra 2022 finner du her:

Årsoppgave 2021 

Gruppa har arrangert kiosk på Hortemo utstillingen i 18 juli. Pga covid 19 korona) restriksjoner ble kiosksalget litt redusert, men vi var fornøyd med å kunne tilby korona vennlig kiosk med innpakkede smørbrød, brus og litt gåtteri. Sponsor Joker Finsland/Nodeland stilte opp med nysmurte rundstykker og bakevarer som de hadde pakket i gladplast slik at vi kunne selge på korona vennlig måte. De kom til og med å leverte maten på Hortemo for oss. Åshild og Vidar Finsådal tusen takk for god sponsor service.

Det ble arrangert Klubbkveld på Jaktcompagniet i Evje 25 aug der det var gode priser for medlemmene i butikken og vi hadde foredrag av Torfinn Thomassen som presenterte de nye drevprøve reglene på en underholdende og god måte. Jaktcompagniet sponset kaffe, kake og is. Vår sponsor Jaktcompagniet stiller alltid opp med knallgode priser på medlemsmøtene våre så tusen takk for god sponsor service.

Klubben investerte i nye skikkelige partytelt m/ vegger og lodd. Ved hjelp av sponsorstøtte fra XL bygg Søgne fikk klubben knall god pris på kjøpet så tusen takk for god sponsor service.

Dachshunddagen ble arrangert i Hummervika, Søgne søndag 22 august. Der var knall fint vær og veldig godt oppmøte av folk og firbeinte. Leder Kurt Andersen innledet dagen og ønsket alle velkomne. Joker Finsland/nodeland sponset med pølser og gode priser på resten av grillmat og brus. Alle barn fikk utdelt hver sin gåttepose etter at maten var spist. Burgere og pølse m/ tilbehør stod på grill menyen. Vi hadde med oss et par som jobbet som fotografer for oss som knipset bilder av små og store slik at vi fikk et fint bilde galleri. Folk pratet og koste seg i sola og noen barn var ute å badet. Mange nye medlemmer dukket også opp på familiedagen. Kjempe dag ved sjøen.

Vi har frisket opp og fått litt mere gang på hjemmesiden og vi har opprettet facebook side der medlemmer også kan legge inn bidrag fra aktiviteter med dachs hunden(e) sine. All info blir publisert i disse to kanalene samt at enkelte ting blir sendt på mail.

Det har vært avholdt et digitalt årsmøte på overtid etter at årsmøtet måtte utsettes pga korona regler som begrenset antall pers som kunne møtes. Det har vært avholdt 3 styremøter dette året. Det ble også holdt et kort møte i forbindelse med at vi fikk partyteltene som vi satte i sammen og klargjorde før utstillingen på Hortemo.


Referat for årsmøte 2013 finner du her: Årsmøtereferat


Årsmøte 2011 VADHK 14.jan kl 1900 på Tregde Marina.

Vest Agder Dachshundklubb avholdt årsmøte/medlemsfest på Tregde marina 14.jan kl 1900.
Det var 37 fremmøtte i snøværet.
Lederen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

1. Innkalling ble godkjent.
2. Dagsorden ble godkjent.
3. Torfinn Thomassen ble valgt som møteleder og Elin Sodeland
Protokollfører.
4. Frank Ribe og Terje Log ble valgt til å underskrive protokollen.
5. Torhild Løge gikk gjennom årsberetninga som også ble godkjent.
6. Torfinn gikk gjennom regnskapet p.g.a. kassereren var syk, godkjent
7. Forslaget til budsjett 2011 ble også godkjent.
8. Valgkomiteens leder Steinar Ringsbye styrte valget.

Leder:            Torfinn Thomassen       (gjenvalg)
Nestleder:      Erling Kjelvik               (ikke på valg)
Styremedl:     Arnt Helge Dragland      (ny)
Styremedl:     Jan Terje Støle             (ikke på valg)
Styremedl:     Jan Broder Dahl            (ny)
Varamedl:      Magne Bjerland            (gjenvalg)
Varamedl:      Geir Stolpestad            (gjenvalg)
Kasserer:       Per Solaas                   (gjenvalg)

9. Revisor:         Eivind Kaaløy
Vara revisor:   Glenn Lausund

10.Valgkomite: Torhild Løge, Lene Normand Jensen og Steinar Ringsbye
Varamann: Terje Log.
11. Ingen innkomne forslag.

Styret fikk fullmakt til å velge hvem som reiser til RS. Er jo 2 representanter siden vi har 167 medlemmer pr 1/1 2011.

Lederen hevet årsmøtet!

Årsberetning for 2009

Klubbens styre har i 2009 bestått av:

 

Leder:                    Torfinn Thomassen

Nest lede:              Steinar Ringsbye

Sekretær:              Torhild Løge

Styremedlem:          Erling Kjelvik

Styremedlem:          Lene N Jensen

Varamedlem:           Magne Bjerland

Varamedlem:           Eivind Kaaløy

 

Kasserer:                Per Solaas

 

Klubben hadde ved årsskiftet 168 medlemmer. Herav er der 18 husstandmedlemmer og 3 gratismedlemmer. Dere ser jo selv økningen, og dette er styret meget stolt over. Kurven har hat en fin stigning de siste åra. Det samme gjelder for hele forbundet.

Styret skrev en årsplan i januar 09 og den har vi fulgt. Vi har hatt 5 styremøter og 2 medlemsmøte

 

Årsmøte/Jubileumsfest.

Startet året med Årsmøte/jubileumsfest på Tregde Marina. VADHK fylte 35 år i september 2oo8. Det valgte vi og feire i forbindelse med årsmøtet i 2009. Fikk mange flere på årsmøtet enn vi pleier, og det var vellykket.

 

Medlemsmøte

Vi starta i mars med et medlemsmøte på Skeie, hos Vidar Løge. Tema var stell av hund og innlæring av valp.

Det var ca 20 fremmøtte.

Kirsten Lykke Eikeland orienterte og demonstrerte på en glimrende måte om pelsstell, klo klipp, sjekk og stell av

hundene våre.

DSC_0009.JPG DSC_0024.JPG DSC_0004.JPG

Så hadde vi Pizza og brus, etterfulgt av kaffe, kaker og trekning av kveldens loddsalg.

Erling Kjelvik holdt et veldig inntresant foredrag om innlæring og dressur av valper, på sin avslepne og humoristiske måte, veldig bra.

Flott at vi har slike ressurser i klubben vår som Erling og Kirsten!

Ble enige om at vi skal arrangere et medlemsmøte i september

 

Blodsporkurs

Lørdag 28.mars møtte ca 20 personer opp til blodsporkurs.

Stedet var Skeie. P.g.a. kaldt vær foregikk første del av kurset innendørs, i den flotte kjellerstua til Vidar Løge. Torfinn ønsket velkommen og ga ordet videre til kursleder Erling Kjelvik.

Erling er en erfaren spordommer og hadde en liten orientering om regelverket for sporprøver. Ble gjennomgått nøye hvordan man skal legge ut et blodspor, og hvordan man skal gå det.

Hele_gjengen_samlet.JPG Sporprofessoren.JPG Rossi_ved_sporslutt.JPG

Etter en lang kaffepause, med vafler og kake, delte vi oss i 3 grupper.

Og så la  vi ut godkjente prøvespor. Etterpå hadde vi en liten gjennomgang av dagen før vi gikk hjem.

Startet neste dag med å legge ut små korte spor til alle del tager, og etterpå gikk vi de godkjente sporene med forskjellige hunder.

Ved sporslutt evaluerte vi sporene og det ble en del spørsmål. Til slutt skulle alle gå sine spor. Det ble for noen litt mye knoting, men vi så mange flinke  ny begynner hunder

VADHK lagde i 1990 en film om ettersøk/blodspor. Denne har vært savnet lenge. Men Vi fikk sporet opp et fint eksemplar hos en av ildsjelene til filmen, Karen Gjødestøl. Fikk lånt den av henne og har overført den fra VHS format til DVD. Denne kunne kursdeltagerne kjøpe.

Etter en del spørsmål og svar dro alle hver til sitt, forhåpentligvis litt klokere.

 

Blodsporprøve 24.04-30.04

Nytt av dette år var en ordinær sporprøve over en hel uke. 15 hunder stilte til start. Veldig bra med en prøve som går over flere dager, da kan dommerne også få stilt med sine hunder.

Prøvens beste hund ble:

Nr.1: NVCH Tink, Eier: Paivi Annele Teivaainen-Lædre                               

Nr.2: NVCH Hovlands Tinka Eier Samuel Hansen

Nr3: Kk-disco dansing Queen, Eier: Kjell Erklev

 

Ring trening.

Vi har hatt mange kvelder med ring treninger i Flekkefjord og Høllen Vest. Oppslutningen har vært god i Søgne, men ikke alltid like god i Flekkefjord.

5._Else_f...JPG

Men tobeinte og firbeinte har kost seg med mye moro, kaffe, kaker, og mye hundesnakk.

Takk til dere som har stilt opp som instruktører.

 

Utstilling

3 og 4. mai var der NKK utstilling i Kristiansand. Klubben stilte med 10-12 personer hver dag, og vi fikk mye positivt tilbakemelding på dette. Klubben tjente 11 500 kr for disse to dagene. Dette betyr mye for klubbens økonomi Så tusen takk til dere alle, som sa seg villig til å hjelpe til. Håper på positive medlemmene i 2010 også.

DSC00352.JPG

 

Ordinære sporprøve 31/5 2009.

Sporprøven var i år flyttet nordover til Vennesla/Øvrebø. Det var mye flott natur. Og været var nydelig hele helga.

Lørdag ettermiddag/kveld ble sporene lagt ut. Etterpå var det sosialt samvær med reker og kreps på hytta til Lene og Erling Kjelvik. Dette var topp.

Søndag morgen ønsket prøveleder Torhild Løge velkommen. Sammen med NKK representant Erling Kjelvik fikk de vist alle deltakere hvilke dommere de skulle gå med, og prøven kunne startes.

Katalogen viste 30 påmeldte, 3 var trukket så det var 27 deltakende hunder.

Utenom de tre hårlagene på dachshund var der også: Labrador, Tolling retriever, spaniel, Beagle, elghund, Wachtelhund, Drever, Basset og weimaraner.

Ganske bra med så mange forskjellige hunder.

Det ble bare 10 premierte hunder, og 17 stk. 0 pr. Kanskje det varme været må ta litt av skylden for det?

 

Lorckebos Ariella ble 3.beste hund. Eier: Svein Arild Josvanger

Losnabakkens Balder ble 2. beste hund Eier: Tormod Lindekleiv

Prøvevinner ble Hovlan’s Tyra og eier Henrik Samuel Hansen. Denne ble da også beste dachs.

Agdermesterskapet var det Lorckebos Ariella og eier Svein Arild Josvanger som stakk av med.

Må få takk sporleggerne, Dommerne, aspirant og sporkomiteen for god jobb

 

Hortemo

Søndag 21.juni var det klart for VADHK’ Utstilling på Hortemo. Med 56 påmeldte hunder ventet vi mange mennesker til plassen. Det var meldt strålende vær og vi var klare for en super dag med fire og tobente.

Fordelingen mellom hårlagene var 20 langhåret, 17 strihåret, og hele 18 korthåret. Noe vi i klubben er svært glade for. Korthårs dachsen er i vekst!

Dommer for dagen var Lise- Lotte Schultz, Gordon Patridge var ring sekretær og Cecilie Vardvik skrev våre kritikker

 

Lise- Lotte var en rettferdig og ærlig dommer, som også lurte på hva slags fór vi har her i Norge, for vi har visst litt for mye å gå på. Det fikk mange med på kritikken på sin hund.

Vi gratulerer!

 

BIS 1: NORD HR UCH NV-07-08 WW-08 NORDV-08 SV-09 Wervest’s Winn

BIS 2: INT NORD UCH N VCH KBHV-01 Sørils Cd-Ferdinan

BIS 3: Lurvelegg’s Alice

BIS 4: Stuttleggens Kira

 

11 valper, fikk også vise seg frem. Vi hadde kiosk med salg av vafler, kaker, brus m.m. Og gratis kaffe til de som ønsket det. Noe som ble godt mottatt! Dette fortsetter vi med.

Tusen takk til alle hjelpere og personell, både i forberedelser og gjennomføring av utstillingen.

 

Dachshund dagen

Søndag 23.august arrangerte vi den årlige Dachshund dagen i VADHK.

Stedet var Storestøl i Harkmark fjorden. Det var ca 50-55 mennesker og ca 20 dachser som hadde møtt opp.

Else hadde laget en flott natursti. Hanne og Susanne gjorde som vanlig en flott jobb med å selge lodd. Torhild holdt et lite nappekurs.

 

Der var mange valper til stede. Alle hårlagene var representert.

Flott at det går så greit med mange hunder sammen. litt knuffing, men ellers bare lek og moro.

Rolf tok seg av luftgeværskytinga. Det er alltid populært.

Så hadde vi litt agility. Etterfulgt av loddtrekning og utdeling av gevinster for natur stien. Litt fotball ble det også tid til. Og noen badet også i sjøen.

En trivelig dag for to og firbente.

 

Medlemsmøte sept

Det var skuffende få som hadde funnet veien. Bare 13 stk inkludert Kirsten. Uansett hadde Kirsten et flott foredrag om massasje av hunder. Hun er en dyktig foredragsholder, som skapte engasjement og debatt blant de fremmøtte.

Først hadde hun en del teori om oppbyggingen av hund/dachs, så de forskjellige typene massasje. Veldig lærerikt.

Etter pausen demonstrerte ho massasje i praksis, på egen medbrakt hund.

Etterpå var det sosialt samvær og mye Dachsprat. Takk til Kirsten som gjorde en kjempejobb. Veldig bra arrangement!

Takk til Vidar for lån av kjelleren, atter en gang.

 

Drevprøven

Vest Agders ordinære drevprøve ble avhold i uke 47.  Det var totalt 9 startende hunder. Det blir som vanlig noe varierende værforhold når vi legger prøven over en hel uke. Men stort sett fikk vi brukbare forhold og hele 8 hunder gikk til premiering.

Også i år gikk Kvilestads Fibbe med eier Johan Malm helt til topps med 52ep og drev Cert. Her har Johan virkelig fått frem en hund av ypperste kvalitet.

 Alle hunder hadde viltlukt i nesa, og om noen var mer interessert i grevling- så må vi huske at dachshundens opprinnelsesland er Tyskland, og dachs er ordet for grevling. Under de tidligste årene ble den også her i Norge kalt grevlinghund.

Tusen hjertelig takk til kjentmenn og dommere – uten dere ville det vært vanskelig å få gjennomført  prøven

 

Prøvens  beste:

NORDJ(D)CH, NVCH Kvilestads Fibbe        med 52ep / drevcert.        Eier Johan Malm

Prøvens 2 beste:  

NORDJ(D)CH  Akkis Lc Labben 2               med 48ep                          Eier  Stein R. Jensen

Prøvens  3beste:

Stuttleggens Hloya                                     med 46ep                          Eier  Tor E. Lunden

 

 

 

Klubben har også hatt bevegelige prøver: 6 ferskspor, 12 blodspor og 5 drevprøver..

Ordinære prøver: 42 blodspor og 9 drevprøver.

Til sammen 74 prøver. Det er bra

  Vil også gratulere Revbergets Frøya og Revbergets Balder med det svenske drev championer. Eier Bjørn Tore Egeland og Lene Kristine Rørvik

 

Kvilestads Fibbe.

Til slutt må vi få skryte litt og gratulere Johan Malm med de gode resultatene han har oppnådd med Kvilestads Fibbe. Denne ekvipasjen er unik i 2009. Hunden er jo bare 2-3 år gammel. Tror ikke der er noen i Norge som har oppnådd det som de har fått til på ett år.

Han er som vi vet om pr. dags dato, den yngste dachsen som har D-cert i 3 Nordiske land. Han er blitt svensk,finsk,nordisk og internasjonal J(D)CH i 2009.

I år har Fibbe deltatt på 8 drevprøver og fått 8 x1premier.  7 er med D-cert og 2 er i tillegg med Cacit. Det ”dårligste” resultatet er 48 poeng.

Han har i alt vært prøvens beste hund i 4 av 6 ordinære prøver (Inkl. NM)!!! I NM ble han nr 2 med 53 poeng og d Cert. Sist en Vest Agder hund gjorde det bra i NM var det mor til Kvilestads Fibbe, så genene skulle være bra. Genene fra faren Hissmovallens Zecar er jo også veldig bra. Ekvipasjen oppnåde også gode resultater på utstilling og blod. Gratulere masse.

 

 

Hjemme siden er blitt veldig bra, og den blir oppdatert jevnlig.

 

Vil også takke Sverre Drange for 35 år som dommer for VADHK.. Han ønsket nå å slutte

 

Klubben har en god og stabil økonomi.

Styret vil takke alle medlemmer som har stilt opp og tatt i et tak for klubben.  Uten dere hadde ikke klubb vært der den er i dag, så vi trenger dere alle, og flere til.

Tusen Takk.

 

009

2008Årsmøte

 

IMG_0053.JPGEndel_av_klubbens_mange_flotte_damer_samlet.JPGKirsten_hadde_laget_et_flott_lysbildeshow.JPG
Årsmøte/jubileumsfest Vest Agder Dachshundklubb.
23.januar arrangerte VADHK Årsmøte /jubileumsfest. Grunnen til jubileet er at 15. september fylte klubben 35 år!
Kl 1900 på Tregde feriesenter ønsket lederen velkommen. Det var ca 40 fremmøtte veldig bra.
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Lederen ble valgt som møteleder og Elin Sodeland sekretær.
Etter at 2 ble valgt til å underskrive protokollen, gjennomgikk Torhild Løge Årsberetningen som ble godkjent, mye aktivitet i 2008. Kassereren Per Solås gjennomgikk regnskapet. Det var veldig bra med et overskudd på kr28000,- og kassabeholdningen var
kr 91000,-. Det er jo veldig bra. Regnskapet var revidert og ble godkjent av årsmøtet. Per gikk også gjennom budsjettforslaget for 2009.
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble lagt frem av Glenn Lausund.
Torfinn Thomassen ble gjenvalgt som leder for 1 år Steinar Ringsby som nestleder var ikke på valg. Torhild Løge ble valgt som Styremedlem for 2 nye år. Erling Kjelvik har 1 år igjen. Kirsten Lykke Eikeland gikk ut og inn kom Lene Normand Jensen som styremedlem for 2 år. Else Rosseland gikk ut som varamedlem og inn kom Magne Bjerland. Eivind Kaaløy kom inn i stedet for Lene N Jensen som varamann. Per Solås tar ett år som kasserer. Kjell Thorsø stiller opp som revisor igjen og Glenn som varamann for revisor. Glenn Lausund har ett år igjen i valgkomiteen, mens Kirsten Lykke Eikeland og Else Rosseland ble valgt for 2 år.
Styret fikk fullmakt til å velge representanter til RS.
Ca_40_fre...JPGKasserer_...JPG
Da det ikke var noen innkomne forslag ble møtet hevet av lederen ca kl 2000.
35 års Jubileumsfest for Vest Agder Dachshundklubb.
Etter at årsmøte ble hevet ønsket lederen velkommen til Jubileumsfesten. Oppsummerte litt om 2008. VADHK spanderer middag dessert og kaker på medlemmene sine. Drikke må hver enkelt betale selv. Fikk servert en nydelig middag, ytrefilet av okse og iskrem til dessert senere fikk vi kaffi og kaker, alt smakte fortreffelig.
Norsk Dachshundforbund fyller 50 år i 2010 og i den forbindelse las Torhild Løge opp et lite sammendrag av det vi hadde bidratt med i vår klubb Vi sang sanger som er skrevet av våre medlemmer bl.a. Elin Sodeland. Veldig koselig!
Kirsten Lykke Eikeland hadde fått i oppdrag og lage et lysbildeshow og det ble veldig bra presentert.
Det ble delt ut 5 stk 1.premier på bevegelige drevprøver: Kurt Jahnsen og hunden Nadya fikk 2 stk 1.premier. Eivind Kaaløy fikk 1.premie med hunden Rasmus. Johan Malm fikk også 1.premie med hunden Fibbe. Tor Magne Egeland fikk 1.premie med hunden Sindi. Gratulerer til disse!
1.premier...JPGChampionatgjengen.JPG
Hadde også utdeling til de 3 beste fra den ordinære drevprøven. Der vant Kvilestads Fibbe og Johan Malm med 1.premie og 51 poeng. Han fikk forsekk og ett napp i vandrepokalen. Nr 2 ble Nadya og Kurt Jahnsen med 48 poeng og 1.premie,. Nr, 3 ble Kvilestads Stella og Steinar Ringsby med 47 poeng og 1.premie.
Var jo også utdeling av blomster og rosetter til årets championater. Det var jo helt fantastisk hele 8 stykker. Alle 3 hårlag var representert og det var utstilling, spor og drev.
Lene Normand Jensen og hunden Bella ble både utstillings og sporchampion i 2008
Kurt Jahnsen har 2 hunder som har oppnådd drevchampionat, Nadya og Tveteskogens Snorre.
MC Susie Merle og eier Tove O Bakken ble sporchampion. Bjørn Tore Egeland og Revbergets Frøya, Johan Malm og Kvilestads Fibbe, Tor Magne Egeland og Finnelias Sindi oppnådde også drevchampionat i 2008. Dette og at VADHK i 2008 arrangerte totalt 73 prøver i forhold til 52 i 2007 vitner om et aktivt miljø.
Leder_og_...JPG
 
Torhild Løge fikk utdelt Den Blå Nål for lang og tro tjeneste.
Torfinn Thomassen ble tildelt innsatskniven for 2008.
Blomster ble delt ut til flere som har gjort en innsats i 2008.
Steinar_Ringsby_ny_spordommer._Magne_Bjerland_ny_drevdommer..JPG
Steinar Ringsby ble autorisert spordommer og Magne Bjerland ble autorisert drevdommer i 2008. Gratulerer
Johan_Mal...JPG
Tilslutt ble det delt ut priser til årets hunder. Årets drevhund ble Kvilestads Fibbe ved eier Johan Malm. Øymarkas ML Bella og eierLene Normand Jensen gjorde nesten «rent bord» da de vant Årest utstilling, Årest sporhund, og Årest hund i Vest-Agder Dachshundklubb
Ellers vil jeg på vegne av styret takke for tilliten dere medlemmer har vist oss gjennom året som har gått og for en flott og minnerik 35 års jubileumsfest.
Hilsen fra leder Torfinn Thomassen

 

2008

 

Så var det igjen klart for Vest Agders DHK ordinære drevprøve.  Prøven ble avholdt fra Mandal i øst til Flekkefjord i vest. Vi var i år 15 ekvipasjer som var ute i løpet av uke 45, noe som er en av de best påmeldte prøver de siste år. Det er hyggelig å se at vi er en klubb i vekst, samtidig som prøveresultatene var meget bra. Uka startet med fantastiske forhold med vindstille og pent vær, og de som var ute hadde flotte dager på skauen . Senere i uka kom regnværet og vinden, og dette førte igjen til store utfordringer for både to og firbente.        Det er hyggelig og meget prisverdig at vi har gode kjentmenn som ofrer fritida si på vadhk, slik at vi hundeeiere og dommere kan få bedømt våre firbente venner på best mulig måte.

Drevkomiteen  retter en stor takk til både kjentmenn og dommere.

Prøven ble avholdt uten problemer og alle hundene hadde viltlukt i nesa.      

Etter dommermøte på søndagskvelden var det klart at årets prøvevinner ble Kvilestads Fibbe med solide 51ep ( Grattis Johan ).   

De_3_best...JPG                 

Prøvens 3 beste:

  • NJ(D)CH  Kvilestads Fibbe  med 51ep. Eier Johan Malm       
  • NJ(D)CH  Nadya                   med 48ep. Eier Kurt S. Jansen
  • Kvilestads Stella                  med 47ep. Eier Steinar Ringsbye  

 

 

Dachshunddagen
Storestøl, Harkmark 17/8 2008 kl 1300 arrangerte vi årets dachshunddag i nydelig vær.

valpe 018.JPG dachshunddagen-2008-2.jpg valpe 030.JPG
Bra fremmøte som vanlig
Dagens høydepunkt, luftgevær
Dachshunddagen i et nydelig vær.

Var som vanlig masse folk ca 50 med store og små. 10- 15 dachser var også tilstede den minste bare 3-4 uker gammel.
Else Rosseland hadde fått niesa si Maylene Strædet og Shetland sheepdogen Lassi til å demonstrere agility. Det var flott og se på. Etterpå prøvde flere seg med dachsene sine med blandet resultat.
Som vanlig tok Rolf Løge seg av luftgeværskytinga, der var det lang kø.
Else Rosseland rigget til natursti med masse flotte spørsmål og bra premiering.
Torfinn Thomassen og Torhild Løge la ut 5 korte blodspor for noen unghunder. De gikk igjennom sporene meget bra. Er nok noen kommende viltspochampioner der. Spordommer Erling Kjelvik stod for utdeling av 1.premie blodspor og viltspochampionat rosett til Thomas Bakken og langhårsdachsen Amarita`s Mc Susie Merle
Loddsalget gikk også strykende, Lene Jensen og mange unge flinke hjelpere sørget for det.
Vi grillet og koste oss til langt utpå ettermiddagen. Mange av barna badet.

valpe 013.JPG valpe 024.JPG  

dachshunddagen-2008-6.jpg

To små deltaker
Dagens champion
Minste mann

Mona Thorkildsen hadde bakt sjokoladekake og den falt i smak.
Tror de fleste koste seg. En veldig fin plass for et slikt arrangement,
og markering for at vi er i gang igjen over ferien.
Vest Agder Dachshundklubb fyller 35 år i år og vi planlegger noe ekstra til årsmøtet til vinteren så følg med!
Hilsen Styret

 

 

Vest Agder Dachshundklubb sin utstilling på Hortemo 22. juni 2008!
Stedet var Hortemo, og dommer var Niels Brandstrup. I pøsende regnvær stilte dachsene opp til våres årlige utstilling. Været har noe å si for noen av dachsene, dagen startet da ikke så aller verst.
IMG_0954.JPG
Dommer Niels Brandstrup var kledd etter forholdene

Det ble mye opphold under teltet, men imellom regnbygene var det muligheter for å ta seg en kopp kaffe, kaker og ett par pølser. Selv om det regnet, var stemningen topp.

IMG_0955.JPG IMG_0940.JPG utstilling 2008 019.JPG
Barn og Hund dømmes av E.Ellingensen                       To gode hjelper                                                      Veiet ingen hindring

Dagen sluttet med ett TOPP resultat, og vi i Vest-Agder Dachshundklub gratulerer dagens:
BIS 1: Sørils CD Ferdinan, eier: Eva og Rolf Ellingsen
BIS 2: Pediculus Ingebrigt, eier: Lene Aukan
BIS 3 : Stuttleggens Ito, eier: Tor Edgar Lunden

utstilling 2008 031.JPGBis1, Dommer Niels Brandstruo,Bis2 og Bis3

 

 

Vest Agder Dachshundklubb ordinære blodsporprøve!
Søndag 1/6 2008 kl 0800 møttes arrangører, dommere, sporleggere og deltakere til den årlige prøven. Været var nydelig, nesten for varmt for fire og tobeinte. Det var stor deltakelse hele 28 ekvipasjer derav 22 dachshunder, og det er jo gledelig. Var mange bra ekvipasjer 2 stk 2.premier og 12 stk 1.premier. Derav 4 stk med HP. Alle disse 4 var dachshunder.
2 strihår, 1korthår og 1 langhår.
Det var knivskarp konkurranse, men tilslutt var det NU(V)CH Øymarkas ML-Bella og fører Lene Normand Jensen fra VADHK som gikk av med seieren. I tillegg ble det viltspor championat.

2008_0601Sporprøve0040.JPGGetAttachment.jpg

Nr.2 ble NVCH Hovlan`s Tyra med fører Henrik Samuel Hansen.
Nr.3 ble Stuttleggens Ito med fører Tor Edgar Lunden.  Nr.4 ble Lorckebo`s Ariella med fører Svein Arild Josvanger.
 
Sporprøve Agder vinner og Dagensvinner.jpg Lørdag arrangerte Aust Agder Dachshundklubb sporprøve og der var det også en hund fra Vest Agder Dachshundklubb som vant med 1.premie med HP. Nemlig Krokgårdens Rasmus med fører Eivind Kåløy.
Han fikk 1.premie på vår prøve og best sammenlagt på begge prøvene og ble dermed Agdermester.
Soprprøven 01.06.08.jpg
Vi føler at arrangementet gikk veldig greitt, mange hyggelige folk.
VADHK vil rette en stor takk til Torhild og Rolf Løge som hadde hovedansvaret for arrangementet og gjorde en kjempejobb og resten av dugnadsgjengen. Erna Tronstad styrte kjøkkenet veldig bra.  Også stor takk til sporleggere og dommere som stillte opp.
Takk må også rettes til sponsorene våre: Handlers cat & dog, Byggkjøp Hellvik Hus, Tools Johnsen Maskin as og Mandal Dyreklinikk.
Håper på like gode arrangementer i fremtiden.
Vennlig hilsen fra Vest Agder Dachshundklubb

 

 

Ringtrening!
Det har vært kjempekoselig og stort fremmøte på ringtreningene våre på Kloster ved Holum i naturskjønne omgivelser. Har vært stort fremmøte med 12-15 hunder hver gang. Kirsten holdt uoffisielt nappekurs første gangen. Vi har hatt mest dachser, men også andre hunderaser, og det er jo bare koselig. Har vært heldige med været også. Elin gjør en kjempejobb på ringtreningene sammen med Else og Torhild, og alle som møter med hunder og familie. Håper det kommer mange mandag 28. april som er foreløpig siste ringtrening, men vi starter opp igjen 2. Juni og da blir det medlemsmøte også
Alle_sammen2.JPGElin_sjekker_grundig.jpgSånn_skal...JPG
Hilsen fra styret

 

 

Blodspor kurs helgen 5-6 april 2008 VADHKLørdag 5. April gikk turen til Skeie på Harkmark. Totalt 15 deltakere hadde funnet veien til Vest Agder Dachshundklubb Blodsporkurskurs. Erling_styrer.JPG

Vi ble ønsket velkommen av Torfinn Thomassen, lederen av Vest Agder Dachshund klubb. Han ønsket velkommen og presenterte klubben og ga ordet til Erling Kjelvik. Han skulle lede oss gjennom dette nybegynnerkurset.
Til å begynne med gikk han i gjennom litt historikk om blod sporing. Han fortalte videre at alle hunderaser og blandede raser kunne brukes til sporing. Det eneste kravet som stilles er at hunden er id-merket og vaksinert, som for de fleste andre prøvesammenhenger. Han fortsatte med å fortelle om viktigheten av å skille mellom det å gå blodspor, og det å prege hunden på blodspor. Siden nesten samtlige deltakere ikke hadde mye erfaring med blodspor ville han konsentrere seg om preging og oppmuntring av hunden.
Tipsene var mange, noen av dem var for eksempel at det første sporet ikke måtte være for langt, og heller ikke for kort, men det bør være så langt at hunden skjønner hva den holder på med slik at den får en positiv opplevelse når enden nåes. Videre fortalte han om den videre pregingen og deretter treningen for å få en stigende utvikling og interesse for blodspor hos hunden.

I pausen ble det tid til å diskutere det som vi nettopp hadde gått igjennom, og praten gikk livlig rundt vafler, rømme, syltetøy og en kopp kaffe.
 2008._avslapping_ved_sporslutt.JPG
Etter pausen gjennomgikk vi grundig hvordan et spor blir lagt i prøvesammenheng.
Dette for å få se et spor bli lagt, rent praktisk. Deretter ble vi delt i to grupper for å få se et spor bli lagt av en kyndig sporlegger. Underveis ble vi fortalt og instruert om hvilket utstyr som kan brukes, feil som oftest blir gjort, og ikke minst viktigheten av at dommeren vet hvor sporet går og momentene er når det skal prøves. Disse sporene ble lagt for at alle deltakerne kunne få se en sporhund gå et fullgodt prøvespor dagen etter. Den siste bolken på lørdagen var om utstyr som har med føring av hunden å gjøre. Hva hunden bør ha på seg, type line og lengde på linen. Deretter ble vi fortalt hvordan vi burde gå frem de første gangene med våre hunder. Hvordan vi burde oppføre oss før, under og etter at sporet var gjennomgått slik at vi kunne gjøre alt mest mulig riktig for å kunne lykkes med våre egne hunder. Så var det hjem for kvelden…
Søndag morgen kl. 10.00 møtte vi på samme sted. Dagen startet med en liten evaluering av dagen i går, før vi skulle prøve oss selv i legging av et nybegynnerspor (pregespor). Vi laget oss de nødvendige remedier og gikk ut to og to sammen. Sporene ble lagt i en linje som var naturlig i forhold til terrenget, dette ble anbefalt samtidig som lengden burde være ca. 100-150 meter. Disse sporene skulle vi selv gå med syv av de deltakende hundeeieres hunder etter ca. 3-4 timer.
 Rolf_legger_spor._Blodsporkurs_2008.JPG
Da vi hadde lagt alle nybegynnersporene, gikk vi videre ut i terrenget for å gå blodsporene fra dagen før. Vi gikk bak ekvipasjen (hund, fører og sporlegger) og fikk se hvordan en trent hund gikk gjennom et slikt spor. Underveis fikk vi se hva som skjer og noe som kan skje under en slik prøve.
Viktigheten av at gjennomføringen av blodsporet er et samspill mellom hund og fører ble understrekt.
Begge hundene som gikk sporene kom til sporslutt og fant rådyrskanken…
I den innlagte pausen ble det servert pølser, brus og kaffe.
Før vi skulle gå sporene som vi hadde lagt på morgenen, gjennomgikk kurslederen reglementet for å kunne stille en hund på sporprøve, samt å få den godkjent som ettersøkshund.
Så var tiden kommet for å prøve de sporene vi selv hadde lagt. Vi skulle gå de sporene vi hadde lagt selv med en av våre egne hunder. Vi fikk med oss en instruktør som skulle observere undervegs og evaluere etterpå.
Dette var vellykket, og ble en positiv opplevelse for alle hundene og førerne som fikk gå. Til slutt ble alle hunder og førere evaluert.
Vil til slutt takke alle deltakere og de som jobbet dugnad slik at dette ble ei lærerik og hyggelig helg for oss alle. Takker også Beagleringen i Vest Agder som var godt representert, og håper på samarbeid også ved senere anledninger.
Hilsen fra Vest Agder Dachshundklubb