AVLYST ÅRSMØTE

God morgen.
Vi ser oss nødt til å avlyse i morgen grunnet nasjonale regler.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med maksimalt 10 personer innendørs og 20 personer utendørs

«

Beklager kort varsel. Sånn det har blitt nå med flere muterte virus som spres og medlemmer som kommer fra flere kommuner så ser vi det mest fornuftig å avlyse.
Men vi ønsker å komme tilbake med ny dato for gjennomføring når smittetiltakene tillsier det.
Mvh Greger Hageland
0047 95493839