Godkjent ettersøkshund

Hei, og godt nyttår!

Vest-Agder Dachshund arrangerer både bevegelige- og ordinære sporprøver i løpet av sesongen(blodspor-og fersksporprøver).

Kanskje tiden er inne for å gå prøver med hunden din?

Styret

https://www.nkk.no/ettersokshund/category1084.html

 

Årsmøte 2021

Spiseriet på Vigeland 12.02.2021 kl. 19.00

Påmelding til: vest-agder@dachshundklubb.no

Merk: Kjøtt eller fisk

Klubben betaler maten og du betaler ønsket drikke.

Etter årsmøtet blir det medlemsfest, og det vanker fine premier på årets hunder i ulike kategorier.

Vel møtt!

Styret

Valg 2021

Dersom du har kandidater til nytt styre 2021, kan dette sendes til kari.roysland@gmail.com. Merk mailen: Kandidater til styreverv – VADHK 2021

VALG 2021

Sitat hentet fra lovverket i NDF:

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

  • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

Valgkomiteen har i 2020-2021 bestått av følgende medlemmer:

Leder: Kari Røysland

Medlemmer: Steinar Eskeland og Bjørn Tore Egeland

 

Styrets sammensetning 2020/2021:

Leder: Bjørn Egil Hultin – På valg

Styremedlem:   Marit Haugland – 1 år igjen

                                     Hege Endresen – På valg

                                     Vilde Granerudbakken – På valg

Nest leder:                  Greger Hageland – 1 år igjen

 

Vara:                            Jøran Solås – På valg

                                     David Dutton – På valg

Kasserer: Magnus Auglænd Vilhemsen – på valg

Revisor: Eivind Kåløy – På valg

Valgkomite:

Leder: Kari Røysland – På valg

Medlem: Steinar Eskeland – 1 år igjen

Medlem: Bjørn Tore Egeland- 1 år igjen

Valgkomiteens kandidater må være styret i hende min. 4 uker før årsmøtet(12.02.2021). Valgkomiteens kandidater til styret skal følge innkallingen til årsmøtet, som igjen skal sendes til klubbens medlemmer min. 3 uker før årsmøtet. Det utarbeides et eget skriv for valg 2021.

  1. h) Velge:

– Leder for 2 år

– Nestleder for 2 år

– 3 styremedlemmer for 2 år

– 2 varamedlemmer for 1 år

– Revisor med vararevisor for 2 år.

– Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år

 

Bjørn Egil Hultin, leder

Bjørn Egil

Dachshunddagen 2020

Hei alle sammen.

Det vil ikke bli noe Dachshunddag i sin vanlige form i år.  Vi ser på mulighetene for å få til en medlemskveld i høst/vinter.  Info vil bli publisert her på hjemmesiden og på klubbens Facebook side.

Greger

Publisering av bilder og tekst på klubbens hjemmeside og Facebookside

Styret oppfordrer alle sine medlemmer til å sende inn bilder/tekst som kan publiseres på klubbens hjemmeside og/eller Facebookside. Eks. kan være resultater fra utstillinger, drevprøver, hiprøver eller sporprøver. Nye valpekull kan også publiseres. Alt som fremmer klubben og rasen er bra  stoff for hjemmesiden og Facebooksiden.
Benytt klubbens epostadresse.
Bilder bør sendes med god oppløsning.
Styret publiserer dette fortløpende!
Ha en god sommer!
Styret

Nytt drevprøvereglement er utsatt på ubestemt tid!

Til lokalklubbene og NDFs drevutvalg:
Nkk har oversendt følgende informasjon:

Korona- situasjonen har, som dere er gjort kjent med i informasjon sendt dere 18.marshttps://www.nkk.no/getfile.php/132302536-1584566398/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/2020-03-18%20Viktig%20informasjon%20til%20klubber%20og%20forbund.pdf , medført at alle utviklingsoppgaver ble stanset inntil videre. Vi har fortsatt ingen mulighet til å starte opp dette igjen, og har heller ikke mulighet til å si når dette vil kunne skje på grunn av den økonomiske situasjonen.

Dette innebærer at vi ikke kan opprettholde opprinnelig dato hva gjelder nytt prøveprogram for dachs. Vi beklager dette og de ulemper dette har for dere. Vi må komme tilbake til dere når den økonomiske situasjonen tillater at vi kan gjenoppta IT- utvikling. 

Med vennlig hilsen

Hilde Engeland
Advokat MNA
Leder Organisasjons- og Aktivitetsavdelingen
mobil: 90041404, e-post: 
Hilde.Engeland@nkk.no