WWW.NKK.NO

Kan du ta å sjekke dine innstillinger på «min konto», er det riktig epostadresse,osv. som står der?
Når vi i klubben forsøker å sende ut medlemsmail, eller en sms varsling så kommer noen i retur. Det er til stor hjelp for sekretæren å ha disse tingene i orden.
Styret