Valgkomitens innstilling til nytt styre 2019

Hei

Nå har valgkomiten kommet fram til nytt styre.

Leder Bjørn Egil Hultin

Nestleder Bjørn Tore Egeland

Styremedlemer

Greger Hageland
Vilde Gandrudbakken
Hege Endresen

Varamedlemer
Jøran Solås
Jenny Susanne Ribe

Valgkomiten
Jan Terje Støle
Kari Røysland
Vara
Steinar Eskeland

Kaserer og revisorer blir som før.

Tror dette blir et veldig bra styre

Hilsen Valgkomiten