UTTAK TIL NM OG NORDISK DREV

HS har gitt nye uttaksregler til NM og nordisk i drev