Styret 2018 har bestått av følgende personer

VEST- AGDER DACHSHUNDKLUBB
Årsmøte 2019
STYRET 2018
Leder:
Bjørn Egil Hultin På valg
Nestleder:
Bjørn Tore Egeland 1 år igjen
Styremedlemmer:
Lise Berit Jensen På valg
Greger Hageland 1 år igjen
Kari Røyseland På valg
Varamedlem:
Steinar Eskeland På valg
Jøran Solås På valg

Revisor:
Eivind Kaaløy På valg
Vararevisor:
Glenn Lausund På valg

Valgkomite:
Frank Ribe På valg
Jan Terje Støle 1 år igjen
Jøran Solås På valg

Forslag til kandidater kan sendes til klubbmailen: vest-agder@dachshundklubb.no
Frist for innmelding av kandidater er: 01.01.19