Sporprøver 2018

Bevegelig blodsporprøve
01.04.18 – 30.06.18
og
01.08-30.09.18
Påmelding på web. eller til:
Torfinn Thomassen.
Epost: torfinnthomassen@gmail.com
Mobilnr. 95072294
Påmeldingsfrist 1 uke før.
Pris kr. 450,- betales inn på kontonr. 3090 52 20264
NB! Merk hva og hvem betalingen gjelder!01.04.-30.06

0111001020101010110