Valpekull selges

Valpekull.
Her kan du annonsere ditt valpekull, NDF`s regler gjelder. Kontakt Bjørn Egil på mai

Vest-agder@dachshundklubb.no

 

VALPEFORMIDLING PÅ INTERNETT

Skjema sendes: webmaster@norskedachshundklubbersforbund

 VALPEFORMIDLING PÅ INTERNETT 

 

Skjema sendes: webmaster@norskedachshundklubbersforbund.org 

 

 

Hårlag og størrelse:
Hanner: Tisper: Født:
FORELDRENE
Far: Reg. nr. Størrelse og hårlag: Øyenlyst ua dato:
Utstilling: Drev: Hi: Spor:
Mor: Reg. nr. Størrelse og hårlag: Øyenlyst ua dato:
Ryggstatus:
Utstilling: Drev: Hi: Spor:
Oppdretter:

Adresse:

Telefon:
E-post:
Hjemmeside:
Medlemsnummer i NDF:

Pris for valpene:
For flere opplysninger, kontakt oppdretter.
Alle felt må fylles ut. Skjema som ikke er korrekt utfylt legges ikke ut

REGLER FOR ANNONSERING.

 1. Oppdretter skal være medlem av Norske Dachshundklubbers Forbund.
 2. Kullet skal registreres i Norsk Kennel Klub for oppdretters regning.
 3. Oppdretter skal bruke NKKs kjøpeavtale.
 4. Valpen skal ikke leveres før ved 8 ukers alder.
 5. Valpen skal leveres med veterinærattest.
 6. Begge foreldrene skal være utstilt på ordinær utstilling med minst to ganger  ”Very Good” i kvalitet.
 7. Dersom valpen selges med formål som spor/ettersøk-, drev- eller hihund skal begge foreldrene være premiert på gjeldende prøvegren.
 8. Det er ønskelig at foreldrene er ryggrøntget.
 9. Ved innsending av annonse forplikter oppdretter seg til å følge gjeldende regler. Annonsen blir stående i 60 dager. Oppdretter skal gi beskjed med en gang valpene er solgt.

All info om valpekull står for oppdretters regning.
Skje

VALPEFORMIDLING PÅ INTERNETT

Skjema sendes: valp@norskedachshundklubbersforbund.no

REGLER FOR ANNONSERING.

 1. Oppdretter skal være medlem av Norske Dachshundklubbers Forbund.
 2. Kullet skal registreres i Norsk Kennel Klub for oppdretters regning.
 3. Oppdretter skal bruke NKKs kjøpeavtale.
 4. Valpen skal ikke leveres før ved 8 ukers alder.
 5. Valpen skal leveres med veterinærattest.
 6. Begge foreldrene skal være utstilt på ordinær utstilling med minst to ganger  ”Very Good” i kvalitet.
 7. Dersom valpen selges med formål som spor/ettersøk-, drev- eller hihund skal begge foreldrene være premiert på gjeldende prøvegren.
 8. Det er ønskelig at foreldrene er ryggrøntget.
 9. Ved innsending av annonse forplikter oppdretter seg til å følge gjeldende regler. Annonsen blir stående i 60 dager. Oppdretter skal gi beskjed med en gang valpene er solgt.
 10. Alle annonser legges ut på Finn.no og gratis for oppdretter.
 11. NDF forbeholder seg retten til fritt å bruke eventuelle bilder som følger med annonsen.
 12. Skjema og bilder sendes til: valp@norskedachshundklubbersforbund.org

All info om valpekull står for oppdretters regning