Ordinær drevprøve – CACIT

29.11 – 03.12.17 arrangerer VADHK drevprøve i distriktet rundt Flekkefjord.
Påmelding på WEB!