Ordinær blodsporprøve – en del av agdermesterskapet

Ordinær blodsporprøve VADHK
26.0518-27.05.18
Påmelding på web. eller til:
Torfinn Thomassen.
Epost: torfinnthomassen@gmail.com
Mobilnr. 950 72294
Påmeldingsfrist: 01.05.18
Påmeldingsavgiften er kr. 450,-
Kontonr. 3090 52 20264 innen fristens utløp.
Merk betalingen med hva og hvem den gjelder.
Begrenset antall deltakere.
Prøven er den del av agdermesterskapet for dachshunder for de som er bosatt i Vest-og Aust-agder.