NM drev 2018 – Dommerene

VADHK stilte i år med dommerene Frank Ribe, Bjørn Tore Egeland og Torfinn Thomassen. Klubben setter pris på at dere velger å representere klubben i et så gildt arrangement som NM drev.