Årsmøtet 2020

Innkalling til årsmøte/medlemsfest

 

Tid: Fredag 14.02.20 kl. 19.00  

Sted: Tregde Ferie, Mandal

Frist for innkomne saker: 31.01.20 og sendes til:

vest-agder@dachshundklubb.no

 

Årsmøtet:

  1. Valg av møteleder og protokollfører
  2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Gjennomgang av innkomne saker
  8. Valg

Medlemsfest:
• Bespisning
VADHK spanderer forrett, middag, kaffe og dessert på sine medlemmer. Drikke kan kjøpes i baren av den enkelte.
• Lotteri
• Utlevering av premier og hederspriser
• Påmelding sendes til: gregerpezz@hotmail.com
Påmeldingsfrist fredag 07.02.20

Vel møtt!

Styret i VADHK

Budsjett 2020

Resultat 2018 Budsjett 2020
Andre inntekter 42500
Inn.utstilling 15000
Inn.drevprøve 15000
Inn.blodspor 7500
Sum inntekter 80000
Andre kostnader 45000
Kostnader utstilling 9500
Kostnader drev 18000
Kostnader blodspor 4000
Sum kostnader 76500
Renteinntekter 500
Resultat 3000

Balanserapport-2019

 

Resultatrapport_2019