Årsmøte fredag 09.02.18

Protokoll – Årsmøtet
Klubbens formann, Bjørn Egil Hultin kunne ønske 32 medlemmer velkommen til Tregde Feriesenter for å avvikle VADHKs årsmøte. * Bjørn Egil ble valgt til møteleder og Elin Sodeland til protokollfører. * Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godtatt. * Jan Terje Støle leste en fyldig årsmelding. Mye har foregått i klubbens regi i 2017. Mange hunder + eiere har stilt opp på prøver av ulike slag. * Regnskapet ble lest opp av Lise Berit Jenssen. Likeledes budsjettet for 2018. Klubben har en solid økonomi, og det fremlagte regnskapet ble anbefalt av revisor. * Så gikk vi over til valget som Erling Kjelvik tok seg av. Jan Terje Støle ønsket avløsning fra styret. Greger Hageland ble foreslått som nytt styremedlem. Erling, som var i valgstyret bemerket at det hadde bare vært moro å arbeide med valget. Bare velvilje over "hele linjen". * Rolf Løge og Jøran Solås ble valgt til å skrive under protokollen. * Det var ingen innkomne saker, og selve årsmøtet ble avsluttet kl. 19.30. Elin Sodeland, referent Rolf Løge Jøran Solås