Årsmøte 2019

Ca 35 mennesker møtte på årsmøtet som ble arrangert tradisjonen tro på Tregde Ferie utenfor Mandal. Gjennomgang av formelle punkter på sakslisten gikk uten får mange anmerkninger og årsmøtet klubbet også igjennom nytt lovverk for lokalklubben. Ut av styret gikk Kari Røysland, Lise Berit Jenssen, Steinar Eskeland. Inn i styret ønsker vi Hege Endresen og Vilde Granrudbakken hjertelig velkommen.
Etter årsmøte var det medlemsfest, hvor det ble overbrakt gratulasjoner og takk for fin innsats på ulikt hold. «Sammen er vi gode», er et uttrykk som passer Vest-Agder Dachshundklubb godt. Det er ikke få timer med dugnad det legges ned på ulikt hold. Styret takker for all god hjelp.