Årsberetning 2018

Årsberetning VADHK 2018

Klubbens styret har i 2018 bestått av:
Bjørn Egil Hultin, leder
Bjørn Tore Egeland, nestleder
Kari Røysland
Lise Berit Jenssen
Greger Hageland
Steinar Eskeland, vara
Jøran Solås, vara

Klubben hadde ved årsskiftet 131 medlemmer, klubben har holdt 4 styremøter og ellers fulgt årsplanen.
Årsmøtet ble avviklet på Tregde Marina 9.febr, raskt og greit avviklet som alltid. Vi kunne etter møtet fortsette med middag og utdeling av utmerkelser og premier.
Årets hund: Kokopellis Gyda
Årets Sporhund: Rekyls Jack
Årets Drevhund: Kallstigens Mysa
Årets utstillingshund: Villa Magnolia`s Eddie
Kennel Siradachs fikk Jaktoppdrettspris i sølv fra NDF

Drev
Drevprøven i januar ble gjennomført i brukbare forhold men litt snø i enkelte terrenger.
Vi hadde 12 stk deltakere og prøvens beste hund ble Rekyls Jack til Bjørn Tore Egeland med 50 poeng.
Nest beste hund ble Villa Magnolias Eddie med 49p eier Greger Hageland.
Prøvens tredje beste ble Gitlesteins Falco til Oscar Løge med 47p.

Drevprøven som vi hadde i slutten av nov hadde 17 stk påmeldte og vinneren ble Källstigens Mysa og Bjørn Tore Egeland med 54p og D-Cert.
Prøvens andre beste ble Kvilestads Molly eier Jøran Solås med 51p.
Tredje beste ble Villa Magnolias Garvin 50 p og eier Morten Borge.

Klubben har hatt 10 stk bevegelige drevprøver i 2018.

Ellers har klubbens medlemmer gjort seg bemerket i både norsk og Nordisk drevmesterskap.
Jøran Solås og Kvilestads Molly ble nr 2 i Nordisk drev mesterskap som ble avviklet i Telemark.
Bjørn Egil Hultin og Moltemyras Storm ble nr 3 i Norsk drevmesterskap som ble avviklet på Fosen i Trøndelag.
Kvilestads Molly ble Agdermester på drev sammenlagt og hun ble også vinner av Telemarks drevprøve med 55p og D-cert.
Veldig flotte prestasjoner av disse og det viser seg at VADHK har dyktige hunder som hevder seg utenfor fylket også.

Drevkomiteen har dermed hatt 39 hunder påmeldt til prøver 2018 og er godt fornøyd med det.

Mvh
Bjørn Tore og Frank Ribe
Drevkomite

Spor
Det blei i år arrangert veldig få sporprøver. Det henger nok sammen med at flere klubber arrangerer prøver. Vi arrangerte en ordinær blodsporprøve i slutten av Mai som vanlig, hadde der 13 deltagende ekvipasjer. På bevegelig blodspor hadde vi 4 deltagere på våren og 2 på høsten. Dermed totalt 19 deltagere på blodspor.
På ferskspor hadde vi bare 2 stk på høsten. Så totalt kun 21 sporprøve. Det er veldig lite, men er mange som arrangerer disse prøvene.
I tillegg arrangerte vi blodsporkurs for nybegynnere, og teorikurs for fremtidige dommerelever begge ved undertegnede.
Igsi.
Lise Berit og «Ira» gikk i dag inn til 1.premie, og utløste dermed viltsporchampionatet. Gratulerer!
Mvh Torfinn Thomassen for sporkomiteen

Utstilling
Det har blitt arrangert 5 ringtreninger i april – mai. Vi fikk låne utearealet hos Partner Tre
på Vigeland. Godt fremmøte av to og firbente, 8-12 hunder.
Treningen ble ledet av Lene Norman Jensen, med Toril Løge som stand in.

Utstilling søndag 10 juni på Hortemo.
Godt fremmøte, 39 hunder påmeldt i alle 3 hårlag. Det ble en fin dag med gode premieringer og fint vær.
Lene Norman Jensen stod som ansvarlig for utstillingen, med god hjelp fra en dyktig dugnadsgjeng.

Dachshunddagen.
Over 50 medlemmer valgte å legge dagen til Hummerviga i Søgne, hvor været viste seg fra den beste side. Både mennesker og hunder gav uttrykk for å trives. Det hørtes bjeffing, piping, ble sett smil og hørt latter. Det må være gode indikatorer på trivsel :). Dagen ble brukt til at klubben feiret seg selv som 45 åring. Som en del av opplegget for dagen ble det fortært pølser og reker. Noen prøvde seg på luftgeværskyting og andre tok seg en tur i kanonen. Det ble informert om drevprøver, utstillingstrening og hva hvordan man kan trene på blodspor. Knall bra at så mange tok turen!

Teorikveld – dressur av jakthunden
I mai hadde vi teorikveld med Tore Lislevand med dressur av jakthund som tema.
Det var 23 fremmøtte ble ledet gjennom et opplegg som varierte mellom teori innendørs og praktisk arbeid utendørs, sammen med hund. Det ble etter denne kvelden arrangert jakthund kurs hjemme hos tore for de som ønsket det.

Helga 16. til 18. mars gjorde klubben som vanlig stor dugnadsinnsats på NKK sin utstilling i Kristiansand. Klubben stilte med nesten 40 stk og dro dermed inn ca 20.000.-til klubben.

Klubben har fortsatt god og sunn økonomi . Styret vil til slutt takke alle som har stilt opp og hjulpet på arrangement og prøver , og til alle som har representert klubben i konkurranser i inn og utland.

Søgne
Greger Hageland