Spor

I begynnelsen av april arrangerte vi blodsporkurs på Skeie i Mandal.
Torfinn Thomassen var engasjert kursholder.
Torsdagen gikk i teori og legging av godkjent prøvespor.
Fredag stilte også Torhild og Rolf Løge som hjelpere til gjennomføring av kurset.
Alle 5 deltakere fikk legge sitt eget spor, før Torhild gikk prøvesporet fra dagen før. Her fikk deltakerne se et vel gjennomført prøvespor med strihårsdachsen til Oscar Løge.  
Etterpå ble det en ny bolk med teori før sporene som deltakerne hadde lagt ble gjennomført.
Dette gikk stort sett veldig bra, men en av dachsene slet litt med mye ferskspor underveis.
Det ble også gjennomgått litt om regler, prosedyrer, påmeldinger osv. 
Vi håper alle deltakerne hadde nytte og glede av kurset. Samtidig som vi retter en stor takk til Torfinn, Torhild og Rolf som stilte opp for VADHK og delte av sine kunnskaper.
Mvh. Styret VADHK

Spor dommer:

Torfinn Thomassen (leder spor)          tlf: 95072294
Glenn Lausund                                    tlf: 95814600
Geir Stolpestad                                    tlf: 38280566/41855816
Steinar Ringsby                                   tlf: 91594958
Terje Log                                             tlf: 41602049/
Magne Bjerland                                    tlf: 91865476

Kjell Erklev                                 tlf: 91380226
Håkon Erklev                              tlf: 95011616

 

Logo VADHK.jpg
Ordinær Blodsporprøve
27.05 – 28.05.17
Påmelding til:
Torfinn Thomassen
torfinnthomassen@gmail. com
Mobil: 95072294
Påmelding (siste) frist 01.05.17
Påmeldingsavgiften kr. 450.-
settes inn på klubbens
kontonr.3090 52 20264 innen fristens utløp
Merk hva betalingen gjelder og navn.
Begrenset antall deltagere.
Prøven er del av Agder Mesterskap.

Det kåres beste dachs sammenlagt av prøvene i Aust-Agder 27.05 og i Vest-Agder 28.05.
Det kåres også prøvens 3 beste ekvipasjer uanvhengig av rase på hver prøve. Alle raser kan melde på.

 

Logo VADHK.jpg

Ordinær Blodsporprøve
26. og 27. August 2017
SØGNE

Påmelding til:
Torfinn Thomassen
Mobil: 950 72294
torfinnthomassen@gmail.com
Telefon 95219530
Påmelding (siste) frist 01.08.17
Påmeldingsavgiften kr. 450.- 
settes inn på klubbens
kontonr.3090 52 20264 innen fristens utløp
Merk hva betalingen gjelder og navn.
Begrenset antall deltagere.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Logo VADHK.jpg

Bevegelig Blodsporprøve 
01.04-30.06.2017
og
01.08-30.09.2017

Påmeldning til:
Torfinn Thomassen
torfinnthomassen@gmail.com
Mobil:95072294
Påmeldning Frist 1 UKE før
Merk hva betalingen gjelder.Kontonr: 3090 52 20264
Pris: 450 kr

Logo VADHK.jpg

Bevegelig fersksporprøve

01.07-30.09.2017
Påmeldning til:
Torfinn Thomassen
Mobil: 950 72294
Påmeldning Frist 1 UKE før
Merk hva betalingen gjelder.
Torfinnthomassen@gmail.com
Kontonr: 3090 52 20264
Pris: 450 kr

Påmeldningsskjema finner du her