Drev

Hvert år avholder klubben 2 ordinære drevprøver en før jul og en etter jul. Klubben har også bevegelige prøver.