Drev

Hvert år avholder klubben 2 ordinære drevprøver en før jul og en etter jul. Klubben har også bevegelige prøver.

 

 

 

Drev komité leder:

Bjørn Tore Egeland:
 bjorntore@gilje.no