Årsmøtet 2020

Innkalling til årsmøte/medlemsfest

 

Tid: Fredag 14.02.20 kl. 19.00  

Sted: Tregde Ferie, Mandal

Frist for innkomne saker: 31.01.20 og sendes til:

vest-agder@dachshundklubb.no

 

Årsmøtet:

  1. Valg av møteleder og protokollfører
  2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Gjennomgang av innkomne saker
  8. Valg

Medlemsfest:
• Bespisning
VADHK spanderer forrett, middag, kaffe og dessert på sine medlemmer. Drikke kan kjøpes i baren av den enkelte.
• Lotteri
• Utlevering av premier og hederspriser
• Påmelding sendes til: gregerpezz@hotmail.com
Påmeldingsfrist fredag 07.02.20

Vel møtt!

Styret i VADHK