Årsmøtet 2020

Innkalling til årsmøte/medlemsfest

 

Tid: Fredag 14.02.20 kl. 19.00  

Sted: Tregde Ferie, Mandal

Frist for innkomne saker: 31.01.20 og sendes til:

vest-agder@dachshundklubb.no

 

Årsmøtet:

  1. Valg av møteleder og protokollfører
  2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Gjennomgang av innkomne saker
  8. Valg

Medlemsfest:
• Bespisning
VADHK spanderer forrett, middag, kaffe og dessert på sine medlemmer. Drikke kan kjøpes i baren av den enkelte.
• Lotteri
• Utlevering av premier og hederspriser
• Påmelding sendes til: gregerpezz@hotmail.com
Påmeldingsfrist fredag 07.02.20

Vel møtt!

Styret i VADHK

Budsjett 2020

  Resultat 2018     Budsjett 2020  
Andre inntekter       42500  
Inn.utstilling       15000  
Inn.drevprøve       15000  
Inn.blodspor       7500  
Sum inntekter       80000  
           
Andre kostnader       45000  
Kostnader utstilling       9500  
Kostnader drev       18000  
Kostnader blodspor       4000  
Sum kostnader       76500  
Renteinntekter       500  
Resultat       3000